سرجیو مارچیونه مدیر عامل گروه فیات ایتالیا اخیراً گزارش مالی سه ماهه سوم این کمپانی را ارائه کرده است طبق آمار منتشره از سوی مارچیونه فیات توانسته به مرز سود آوری بازگردد حتی اگر این مقدار اندک باشد .

به گزارش خبرخودرو، مارچیونه با هیجان حاضر خطاب به خبرنگاران گفته است : دوران سخت دیگر سپری شده است .

نکته جالب این است که فیات نسبت به سه ماهه سوم سال 2008 با افت 15 درصد ی در جذب سرمایه و درآمدهای کلی مواجه شده اما با توجه به حجم تولید و میزان فروش توانسته به مقدار سود مالی نیز دست پیدا کند.

سود مالی این کمپانی و زیر مجموعه هایش در سه ماهه سوم حدود 20 میلیون یورو رسیده است در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته این رقم 44 میلیون یورو بوده است