براساس بند چهار مصوبه جدید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سن فرسوده محسوب شدن وسایل نقلیه نیز تعیین شد. بدین ترتیب وسایل نقلیه در صورت نبود امكان دریافت گواهی معاینه فنی و همچنین سن بالاتر از مقادیر مشخص شده، فرسوده محسوب می شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سن در نظر گرفته شده برای فرسوده محسوب كردن انواع خودروها
برای سواری شخصی 25 سال،
سواری دولتی 15 سال،
تاكسی(سواری و ون) 10 سال،
مینی بوس 15 سال،
اتوبوس درون شهری وبرون شهری به ترتیب 10 سال و 15 سال،
كامیون و كشنده 25 سال،
وانت 15 سال،
موتورسیكلت 10 سال،
سایر وسایل نقلیه و باری 25 سال است.
گفتنی است، در صورت تغییر كاربری خودورهای سواری، سن فرسودگی با توجه به جدول فوق معادل سازی خواهد شد